mardi 20 mai 2014

الــعــازف

العازف ..

ّّ*********

يا صاحب الكمان 

يا مبكي الوتر ْ

ْيا سيدي المفتون 

يا مانع الضجرْ

اذا قضيت  وتْرك َ

اذا داويت جرحك 

اذا غسلت حزنك 

و ملت للبياضْ

كقطنة الحلاّج

فاعزف لي ما شئت 

ما يملأ الفنجان

و اذكر لي ما شئت

من غابر الأوزان ْ

يا صاجب الكمانْ

يا متْرَع الأحزان 
أنا حزين مثلك 

يا صاحب الأحزان 

يا عازف الكمان

2014 الحلاّج...ماي / آيار